Muiderslot

Muiderslot Muiden Muiderslot

Het Muiderslotterrein zelf valt buiten de rondleidingen, maar we gaan natuurlijk wel even kijken aan de monding van de Vecht.

Floris de Vijfde

Het Muiderslot werd gebouwd in 1285 door graaf Floris de Vijfde van Holland. Hij gebruikte het om tol te heffen. De rivier werd afgesloten met een grote ketting en alle schepen die langs kwamen moesten eerst tol betalen, anders kon je er niet langs. De bezetting van het slot zorgde er voor dat de ketting niet werd vernield. De bisschop van Utrecht was hier niet blij mee, want de tol hinderde de handel. Hij wilde dat Floris de tol ophief maar deze was dat niet van plan. Floris was in oorlog met de Westfriezen die zijn vader Willem hadden vermoord toen Floris nog een jongen was. Hij wilde wraak nemen hiervoor en bouwde behalve het Muiderslot nog vijf andere kastelen, waaronder kasteel Radboud in Medemblik en de Ridderzaal in Den Haag. In 1296 werd Floris vermoord door opstandige edelen, en de bisschop van Utrecht liet het Muiderslot toen verwoesten. Het werd in brand gestoken en afgebroken. Er bleef slechts een ruïne over. Tachtig jaar was het onbewoond. Daarna bouwde graaf Albrecht het weer op en in de eeuwen daarna werd het steeds bewoond door graven.

Pieter Corneliszoon Hooft en de Muiderkring

In 1609 kwam Pieter Corneliszoon Hooft, zoon van een rijke Amsterdamse familie, op het slot wonen. Hij was schrijver, dichter en historicus en werd tevens benoemd tot Baljuw van het Gooiland (een soort rechter), drost van Muiden, (een soort burgemeester) en kastelein van het Muiderslot (de gastheer). Hooft woonde er met zijn vrouw, Cornelia van Erp en hun vier kinderen. Ze ontvingen vaak gasten en velen ervan behoorden tot de beste schrijvers, dichters en kunstenaars van het land. De groep kwam bijeen in de ridderzaal en werd later de Muiderkring genoemd.

De Franse bezetting onder Napoleon

Het slot werd tijdens de Franse bezetting onder Napoleon gebruikt als kazerne en kruitmagazijn. De conditie van het kasteel was zo slecht daarna dat men het in 1825 wilde veilen ter afbraak. Gelukkig wist een groep bezorgde burgers koning Willem I op andere gedachten te brengen waardoor de veiling werd afgelast.

Pierre Cuypers

Architect Pierre Cuypers, ook de bouwer van het Rijksmuseum en het Centraal Station, restaureerde het Muiderslot. Aan het eind van de 19e eeuw werd het in gebruik genomen als museum.