De Steenen Beer

Steenen Beer Muiden De Steenen Beer

Tot 1674 was er geen sluis in Muiden. Het zeewater kon vrij de Vecht op- en afstromen met het getij en dat gaf vaak overstromingen. Ook was het in tijden van oorlog lastig om de polders onder water te zetten om de vijand tegen te houden, want het water liep bij eb weer weg via de Vecht. Daarom besloten de Staten van Holland en West Friesland in 1673 om de sluis van Hinderdam bij Nigtevecht te verplaatsen naar Muiden. Bijkomend voordeel was dat men dan kon beschikken over zoet water voor Amsterdam.

Door de komst van de Groote Zeesluis kon het zeewater van de Zuiderzee soms worden opgestuwd tegen de kaden, als de deuren gesloten waren, met overstromingen tot gevolg. Daarom werd er in 1676 een stenen beer gebouwd als waterkering aan beide zijden van de Vechtmonding. Deze heeft tot de bouw van de Afsluitdijk in 1932 dienst gedaan. Oorspronkelijk in een gemetselde vorm, maar na de overstroming van januari 1916, met een betonnen omhulsel. In 1990 werd de Beer geheel gerenoveerd en in de oorspronkelijke vorm, met bakstenen, weer opgebouwd. Hij heeft nu geen functie meer als waterkering, maar kan in geval van nood nog wel als zodanig worden gebruikt.