Wandel mee terug in de tijd!

Tussen Muiderberg en Naarden lagen de Maatlanden, nu het Naarderbos. De vele dijkdoorbraken in de afgelopen eeuwen zijn nog steeds zichtbaar door de wielen die toen gevormd werden. De werking van eb en vloed zorgde voor draaikolken waardoor de bodem van de wielen (die draaiden!) diep werd uitgesleten. Men koos er dan meestal voor om niet het gat te dichten maar om de dijk er om heen te leggen. Vandaar de naam Kromme Dijk.